slid2

OFERTA

OFERUJE  i opracowuje :

 • projekty indywidualnych budynków mieszkalnych
 • projekty budynków usługowych ,handlowych
 • projekty budynków przemysłowych
 • projekty budynków gospodarczych, garażowych
 • projekty budynków inwentarskich
 • projekty obiektów małej architektury altanki
 • projekty przebudowy, rozbudowy istniejących budynków mieszkalnych i usługowych,
 • projekty zmiany sposobu użytkowania istniejących , obiektów oraz  lokali ( usługi zdrowia, gastronomii i inne)
 • inwentaryzacje istniejących obiektów
 • Adaptacje projektów typowych budynków  mieszkalnych , przemysłowych i gospodarczych
 • projekty konserwatorskie wszelkich obiektów i budynków oraz architektury sakralnej

Manion-3D-Updated-3-2012

slid1